Årsmötesprotokoll 2014

Malmö den 5.e januari 2014

 

Årsmöte av Afghanskt Akademisk Kulturcentrum i Sverige (AAKS)

 

Ordförande: Ahmad Gol Andar

Sekreterare: Hussain Haidary

Sekreterare: Mohammad Ayoub Bostan

 

Valberedningskommitté

1: Ghulam Haidar Hootak

2: Zaland Maluk

 

 

Agenda

 

 1. Behandling av verksamhets rapport för år 2013.
 2. Behandling och godkännande av ekonomi rapport.
 3. Avgång av styrelseledamöter.
 4. Val av nya styrelseledamöter.
 5. Val av kontrollanter/revisorer rörande verksamhetens ekonomi.
 6. Bestämning av medlemsvillkor och medlemsavgift för 2014.
 7. Förslag, nya idéer och framförande av kritik.

 

Efter att mötet hade förklarats öppet av ordförande behandlades varje punkt för sig och efter diskussion och omröstning följande beslut fattades.

 

Beslut

 

 1. Ordförande, Aziz Mukuri, läste upp verksamhetsrapporten för 2013. Alla punkter i rapporten granskades och diskuterades noggrant varefter alla frågor rörande den besvarades och slutligen genom omröstning godkändes den.
 2. Ekonomi rapporten lästes upp och alla informerades om alla inkomster och utgifter. Efter noggrann granskning av kontrollanter/revisorer godkändes ekonomi rapporten.
 3. Föreningens gamla styrelseledamöters avgång godkändes och ansvarsfrihets beviljades.
 4. Nedanstående 6 stycken nya styrelseledamöter och 3 stycken suppleanter valdes in för det kommande verksamhetsåret 2014:

 

 • Hilmand Agha                                         (Man, ledamot)
 • Abdulahad Azizi                                     (Man, ledamot)
 • Pain Gol Ghairat                                     (Man, ledamot)
 • Faridahamd Asekzai                             (Man, ledamot)
 • Maiwand Agha                                         (Man, ledamot)
 • Malghalara Hamid                                  (Kvinna, ledamot)
 • Hewad Sherzad Agha                            (Man, suppleant)
 • Toorpiki Agha                                          (Kvinna, suppleant)
 • Asadullah Hewadmal                            (Man, suppleant)

 

 1. Följande 2 personer valdes som kontrollanter/revisorer för verksamhetens ekonomi:
 • Mohammad Ayoub Bostan
 • Mohammad Qasem Hamid

 

 1. Årlig medlemsavgiften för föreningens medlemmar blev följande:

Barn 4-17 år: 50 kr/år

Över 18 år: 150 kr/år

 

 1. För att främja och förbättra verksamheten för det kommande året diskuterades nedanstående ämne och punkter samt nya idéer och förslag framfördes.
 • Styrelseledamöter mÃ¥ste ta sitt ansvar och utföra de uppgifter som de delegeras i tid. Om detta ej fullföljes bör styrelsen fatta beslut rörande ämnet och ledamöter frÃ¥ga.
 • Utöver styrelseledamöter bör även resterade medlemmar i AAKS jobba för att föra vÃ¥rt budskap vidare och jobba för föreningens utveckling och expansion.
 • Föreningens webbsida skall Ã¥teraktiveras och vara uppdaterade med information rörande föreningens verksamhet.
 • Kurser i modersmÃ¥l och andra ämne skall fortsätta i den takt som den har varit under 2013 och alla medlemmar skall informeras om tid och plats för dessa kurser sÃ¥ att de kan lämna/hämta sina barn.
  De kurser som erbjuds kostnadsfri av föreningen är matematik, engelska, attan (afghansk dans) gruppen för tjejer och killar skall också hållas aktiva och locka fler medlemmar.
  Även fotboll och volleyboll för nybörjare arrangeras av föreningen.
  Gruppträning för kvinnor och tjejer, råd och tips om hälsosamt mat arrangeras tillsammans med ”Let’s sport girls”.
 • Styrelseledamöter och andra medlemmar skall försöka hitta en rymlig lokal att hyra, som kan användas till föreningens aktiviteter.
 • Föreningens alla aktuella och kommande aktiviteter skall informeras till medlemmar via föreningens e-post och hemsida.

Mötet förklarades avslutat av ordförande.

No comments yet.

Kommentera