Årsmötesprotokoll 2016

Malmö den 17.e  januari 2016

Årsmöte av Afghanskt Akademisk Kulturcentrum i Sverige (AAKCS)

 

Ordförande: Abdulahad Azizi

Sekreterare: Mohammad Kalam Momand

Sekreterare: Homayun Safi

 

Valberedningskommitté

1: Mohammad Agha Khodaimirjan

2: Abdulhay Hootak

 

Agenda

 

 1. Behandling av verksamhetsrapport för år 2015.
 2. Behandling av godkännande av ekonomi rapport.
 3. Avgång av styrelseledamöter.
 4. Val av nya styrelseledamöter.
 5. Val av kontrollanter/revisorer rörande verksamhetens ekonomi.
 6. Bestämning av medlemsvillkor och medlemsavgift för 2016.
 7. Förslag, nya idéer och framförande av kritik.

 

Efter att mötet hade förklarats öppet av ordförande behandlades varje punkt för sig och efter diskussion och omröstning följande beslut fattades.

 

Beslut

 

 1. Ordförande, Hilmand Agha, läste upp verksamhetsrapporten för 2015. Alla punkter i rapporten granskades och diskuterades noggrant varefter alla frågor rörande den besvarades och slutligen genom omröstning godkändes den.
 2. Ekonomi rapporten lästes upp och alla informerades om alla inkomster och utgifter. Efter noggrann granskning av kontrollanter/revisorer godkändes ekonomi rapporten.
 3. Föreningens gamla styrelseledamöters avgång godkändes och ansvarsfrihets beviljades.
 4. Nedanstående 10 stycken nya styrelseledamöter valdes inför det kommande verksamhetsåret 2016:

 

 • Hilmand Agha (Man, ledamot)
 • Ahmad Gol Andar (Man, ledamot)
 • Wali Hamid (Man, ledamot)
 • Hewad Sherzad Agha (Man, ledamot)
 • Hewad Maroof (Man, ledamot)
 • Maiwand Agha (Man, ledamot)
 • Niaz Mohammad Akill (Man, ledamot)
 • Kamila Haji Malang (Kvinna, ledamot)
 • Wahidullah Azizi (Man, ledamot)
 • Ruby Shetrzad (Kvinna, suppleant)

 

 1. Följande 2 personer valdes som kontrollanter/revisorer för verksamhetens ekonomi:
 • Hussain Haidary
 • Abdullahad Azizi

 

 1. Årlig medlemsavgiften för föreningens medlemmar blev detsamma som förra året dvs.

Barn 4-17 år: 50 kr/år

Vuxna: 150 kr/Ã¥r

 

 1. För att främja och förbättra verksamheten för det kommande året diskuterades nedanstående ämne och punkter samt nya idéer och förslag framfördes.
 • Styrelseledamöter mÃ¥ste ta sitt ansvar och utföra de uppgifter som de delegeras i tid. Om detta ej fullföljes bör styrelsen fatta beslut rörande ämnet och ledamöter i frÃ¥ga.
 • Utöver styrelseledamoten bör även resterande medlemmar i AAKCS jobba för att föra vÃ¥rt budskap vidare och jobba för föreningens utveckling och expansion.
 • Ansökan om tillstÃ¥nd för en afghansk radiokanal.
 • Svensk-Pashto lexikon projekt skall Ã¥terupptas och alla möjligheter skall sökas för att lyckas med projektet.
 • Kurser i modersmÃ¥l och andra ämne skall fortsätta i den takt som den har varit under 2014 och alla medlemmar skall informeras om tid och plats för dessa kurser sÃ¥ att de kan lämna/hämta sina barn.
  De kurser som erbjuds kostnadsfri av föreningen är modermål (Pashto och Dari), matematik, engelska, datakunskap, attan (afghansk folk dans) gruppen för tjejer och killar skall också hållas aktiva och locka fler medlemmar.
  Även fotboll och volleyboll för nybörjare arrangeras av föreningen.
 • Vi kommer forsätta använda de lokaler som vi har till vÃ¥r förfogande.
 • Föreningen kommer arrangera en sammanträde för ungdomar där en sakkunnig kommer ge information om narkotika användning och dess konsekvenser.
 • Alla medlemmar meddelades om det nya regeln frÃ¥n Malmö stad att alla medlemmar skall lämna sitt fullständiga person nummer för att föreningen skall kunna söka bidrag.
 • Föreningens alla aktuella och kommande aktiviteter skall informeras till medlemmar via föreningens e-post, hemsida och telefon.

 

Mötet förklarades avslutat av ordförande.

Kommentarer inaktiverade.