Årsmötesprotokoll 2017

Malmö den 7.e  januari 2017

Årsmöte av Afghanskt Akademisk Kulturcentrum i Sverige (AAKCS)

 

Ordförande: Mohammad Agha Khodaimirjan

Sekreterare: Omed Zadran

Sekreterare: Friba Charkhy

 

Valberedningskommitté

1: Torialai Alikhan

2: Habibullah Ghamkhor

 

Agenda

 

 1. Behandling av verksamhets rapport för verksamhetsår 2016.
 2. Behandling och godkännande av ekonomirapport.
 3. Avgång av styrelseledamöter.
 4. Val av nya styrelseledamöter.
 5. Val av kontrollanter/revisorer rörande verksamhetens ekonomi.
 6. Bestämmande av medlemsvillkor och medlemsavgift för verksamhetsåret 2017.
 7. Förslag, nya idéer och framförande av kritik.

 

Efter att mötet hade förklarats öppet av ordförande behandlades varje punkt för sig och efter diskussion och omröstning följande beslut fattades.

 

Beslut

 

 1. Ordförande, Hilmand Agha, läste upp verksamhetsrapporten för verksamhetsåret 2016.
  Alla punkter i rapporten granskades och diskuterades noggrant varefter alla frågor rörande det besvarades och slutligen genom omröstning godkändes rapporten.
 2. Ekonomi rapporten lästes upp och alla informerades om samtliga inkomster och utgifter. Både revisionsberättelse och resultat- och balansräkning är godkända.
 3. Föreningens gamla styrelseledamöters avgång godkändes och ansvarsfrihets beviljades.
 4. Nedanstående 12 stycken nya styrelseledamöter valdes för verksamhetsåret 2017:

 

 • Hilmand Agha (Man, ledamot)
 • Ahmad Gol Andar (Man, ledamot)
 • Wali Hamid (Man, ledamot)
 • Hewad Sherzad Agha (Man, ledamot)
 • Hewad Maroof (Man, ledamot)
 • Maiwand Agha (Man, ledamot)
 • Mirza Gul Nisar (Man, ledamot)
 • Deen Mohammad Andar (Man, ledamot)
 • Kamila Haji Malang (Kvinna, ledamot)
 • Friba Charkhy (Kvinna, ledamot)
 • Mohammad Gulchin (Man, ledamot)
 • Omed Zadran (Man, ledamot)

 

 1. Följande 2 personer valdes som kontrollanter/revisorer för verksamhetens ekonomi:
 • Aziz Makuri
 • Abdullahad Azizi

 

 1. Årlig medlemsavgiften för föreningens medlemmar blev detsamma som förra året dvs.

Barn 4-17 år: 50 kr/år

Vuxna: 150 kr/Ã¥r

 

 1. För att främja och förbättra verksamheten för det kommande året diskuterades nedanstående ämne och punkter samt nya idéer och förslag framfördes.
 • Styrelseledamöter mÃ¥ste ta sitt ansvar och utföra de uppgifter som de delegeras i tid. Om detta ej fullföljes bör styrelsen fatta beslut rörande ämnet och ledamöter i frÃ¥ga.
 • Utöver styrelseledamoten bör även resterande medlemmar i AAKCS jobba för att föra vÃ¥rt budskap vidare och jobba för föreningens utveckling och expansion.
 • Kurser i modersmÃ¥l och andra ämne skall fortsätta i den takt som den har varit under 2016 och alla medlemmar skall informeras om tid och plats för dessa kurser sÃ¥ att de kan lämna/hämta sina barn.
  De kurser som erbjuds kostnadsfri av föreningen är modersmål (Pashto och Dari), matematik, engelska, datakunskap, attan (afghansk folk dans) gruppen för tjejer och killar skall också hållas aktiva och locka fler medlemmar.
  Även fotboll och volleyboll för nybörjare arrangeras av föreningen.
 • Vi kommer fortsätta använda de lokaler som vi har till vÃ¥r förfogande.
 • Föreningen kommer arrangera ett sammanträde för ungdomar där en sakkunnig kommer ge information om narkotika användning och dess konsekvenser.
 • Föreningens alla aktuella och kommande aktiviteter skall informeras till medlemmar via föreningens e-post, hemsida, Facebook och telefon.
 • Mer detaljerad Ã¥rsplanering beskrivs i första styrelsemötet.

 

Mötet förklarades avslutat av ordförande.

 

Kommentarer inaktiverade.